El Casal és un ens aixecat entre tots i per a tots.

Va neixer a finals dels anys 70 amb la creació d'uns grups d'estudi (formats per habitants de Viladecavalls que veien les poques possibilitats de distracció, esport i cultura existents al poble) per aglutinar en un sols local totes les inquietuts d'un jovent que demanava quelcom més que el local parroquial i el ball.

Possats a fer feina aquells senyors, en primer lloc van aixecar "El Casalet", un local amb bar-cafeteria, jocs de taula i un billar, a més d'una altre sala amb cinema que també es feia servir com a pista de ball. Es procurava ja des de llavors donar tots els serveis culturals de que es podia dispossar, estant suscrits a diferents revistes i publicacions educatives per al jovent.

Donat que l'interès pels habitants anava creixent, es va creure convenient incrementar l'equip gestor, formant "El grup dels vint" i constituint, el 15 de març de 1968 la Comissió Gestora Pro Casal Familiar de Viladecavalls.

Es van redactar els primers estatuts, i es planificà la compra de terrenys i la posterior edificació del que seria el local del Casal. I així, el 18 de juliol de 1969, per la Festa Major, es colocà la primera pedra de l'edifici. Amb la col·laboració de l'Ajuntament i dels socis del Casal es va iniciar la construcció de les instal·lacions, fins que a la Festa Major de 1971 es va inaugurar la piscina.

Passat l'estiu, s'inicia la segona fase, inaugurant el local social i el café-bar a l'any 1972. Posteriorment s'han anat ampliant les instal·lacions, construint les pistes de tennis, la poliesportiva i la de frontó.